Silvester Bombeeck (47) is de nieuwe directeur van Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk. Hij is met ingang van 1 september benoemd en volgt de begin dit jaar overleden directeur Marcel Lefferts op.

Silvester Bombeeck 180 vk Silvester BombeeckBombeeck is al sinds 2001 werkzaam bij SNB en was als lid van het managementteam gedurende 18 jaar nauw betrokken bij de ontwikkeling van het bedrijf. “De benoeming van Silvester Bombeeck is van belang voor de continuïteit van SNB”, aldus Hans van der Vlist, president-commissaris van de Raad van Commissarissen van SNB.

De nieuwe SNB-directeur noemt zijn benoeming een mooie stap in zijn carrière, ‘al zorgt de aanleiding voor het ontstaan van de vacature uiteraard voor gemengde gevoelens’.

Continuïteit
SNB beheert de grootste monoverbrandingsinstallatie voor zuiveringsslib in Europa. Volgens Bombeeck biedt deze vorm van slibverwerking nog steeds de beste garanties op continuïteit in de verwerking en duurzame afzet van zuiveringsslib tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. “We blijven het slibverwerkingsproces verder verduurzamen, waarbij wij vol inzetten op circulariteit.”

Bombeeck was als lid van het managementteam gedurende achttien jaar nauw betrokken bij de ontwikkeling van het bedrijf. “SNB is al sinds de oprichting, 25 jaar geleden, een illustratief voorbeeld voor het op duurzame wijze verwerken van zuiveringsslib. We blijven het slibverwerkingsproces verder verduurzamen, waarbij wij vol inzetten op circulariteit. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze partners in de water- en slibketen.”

Onbalans
De nieuwe SNB-directeur zet in op verbreding van de samenwerking in de afvalwater- en slibketen. “Dit is van belang doordat de keten steeds verder in beweging komt, onder andere door een diversiteit aan innovaties, wijzigingen in wet- regelgeving en een slibmarkt die momenteel in onbalans is”, aldus Bombeeck. 

Daarmee verwijst hij naar het grote overschot aan zuiveringsslib op de Nederlandse markt, actueel en acuut geworden door het wegvallen van de afzet in Duitsland en het stilvallen van de verbrandingslijnen in het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB).