Saskia Borgers neemt in het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de plaats in van Ruud Maarschall. Borgers wordt verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, middelen en bedrijfsvoering.

Saskia Borgers vk 180 Saskia BorgersBorgers (51) uit Spierdijk was voorgedragen door de fractie Water Natuurlijk, het algemeen bestuur stemde vorige week in met de voordracht. Borgers is milieudeskundige en heeft ervaring in diverse politieke, bestuurlijke en managementfuncties. 

Zo was zij eerder directeur-generaal bij het ministerie van VROM, gemeentesecretaris van Purmerend en Haarlem en interim-directeur van twee omgevingsdiensten. Vanwege haar aanstelling als hoogheemraad, treedt Borgers terug als raadslid en fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks in de gemeente Koggenland. 

Borgers volgt Maarschall uit Petten op, die in september aangaf om persoonlijke redenen te stoppen als hoogheemraad. Borgers was sinds de afgelopen waterschapverkiezingen algemeen bestuurslid. Haar vrijgekomen plek wordt ingenomen door Luuk Zaal (21) uit Broek in Waterland.