Sander Mager, dagelijks bestuurslid bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht, is toegetreden tot het bestuur van de Unie van Waterschappen. Mager volgt Ingrid ter Woorst op die in mei afscheid nam.

Sander Mager 180 vk 2Sander MagerDe ledenvergadering van de Unie van Waterschappen heeft Mager op 11 oktober benoemd. Het nieuwe bestuurslid gaat aan de slag met de thema’s waterkwaliteit, duurzaamheid en vergunningverlening en handhaving. 

Bij waterschap AGV heeft hij een vergelijkbare portefeuille. Mager was al lid van de commissie Waterketen en Emissies van de Unie van Waterschappen. 

Mager is ecoloog. Hij is sinds juni 2019 lid van het dagelijks bestuur van AGV en is fractievoorzitter van Water Naturlijk. 

Mager ziet water als drijvende kracht achter duurzame ontwikkeling. “De waterschappen spelen daarom een belangrijke rol als het gaat om de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen rondom duurzaamheid. Door samen op te trekken kunnen we het verschil maken.”