Op 1 november wordt Peter van der Maas officieel geïnstalleerd als lector Duurzame watersystemen aan hogeschool Van Hall Larenstein. 

Peter van der Maas 3 vk 180 Peter van der MaasPeter van der Maas die al enige tijd werkzaam is als lector sustainable water systems aan VHL, is opgeleid als milieutechnoloog aan het Van Hall Instituut en Wageningen Universiteit. In Wageningen is hij gepromoveerd op innovatieve technologie voor stikstofverwijdering.

In zijn loopbaan als technoloog, onderzoeker en adviseur werkte Van der Maas aan veel inhoudelijke en aspecten met betrekking tot waterbehandeling en waterkwaliteit. 

Het lectoraat richt zich met toegepast onderzoek vooral op nieuwe concepten die bijdragen aan het verkleinen van de vuilbelasting en het vergroten van het zuiverend en bergend vermogen van watersystemen. 

De inauguratie van Van der Maas wordt 1 november in het auditorium van Van Hall Larensteinin Leeuwarden opgeluisterd met bijdragen van Annemarie van Wezel (Universiteit van Amsterdam), Jan Roelsma (Wetterskip Fryslân), Henk Brink (WMD drinkwater) en Bert Hamelers (Wetsus) over de vraag: Duurzame watersystemen, wat zijn dat? 

Van der Maas houdt zijn inaugurele rede onder de titel ‘Duurzame watersystemen, samen werken aan evenwicht’.