Peter Glas is benoemd tot lid van de raad van bestuur van IHE Delft, het instituut voor watereducatie. Glas volgt Maarten Smits (Deltares) op.

Peter Glas 2 vrij Peter GlasGlas, deltacommissaris van Nederland, heeft een lange carrière op het gebied van waterbeheer, beginnend bij WL|Delft Hydraulics (nu Deltares). Als bestuurder was hij actief als watergraaf (De Dommel) en dagelijks bestuurslid van de Unie van Waterschappen, waarvan de laatste 6 jaar als landelijk voorzitter. Sinds 2013 is hij onafhankelijk voorzitter van het Water Governance Initiative van de OESO.

Bij IHE Delft, kenniscentrum op het gebied van waterinfrastructuur, technologie en wetenschappen, ziet Glas als lid van de raad van bestuur toe op de missie en de financiële stabiliteit van het instituut.