secundair logo knw 1

Annemiek ter Heijne is benoemd tot leerstoelhouder van de vakgroep Milieutechnologie bij Wageningen University & Research (WUR). De nieuwe hoogleraar wil met verbindend leiderschap milieutechnologie nog verder op de kaart zetten.

Procestechnoloog Rita van de Craats-Tielemans van waterschap Aa en Maas, monteur Gerard Aantjes bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, monteur Wilco Kwakkel bij Vitens en senior monteur Jeffrey Meeus bij Brabant Water zijn genomineerd voor De Slimste Handen van Nederland 2023.

Doris van Halem spreekt vrijdag 16 juni haar inaugurele rede uit. In de lezing met de titel ‘Making water in a thirsty world’ gaat de hoogleraar Drinkwaterkwaliteit & Zuivering in op de drinkwaterschaarste. 

Hans Cappon, lector van het lectoraat Watertechnologie binnen de HZ University of Applied Sciences, houdt 14 juni zijn lectorale rede. Hij zal uiteenzetten wat watertechnologie kan bijdragen aan voldoende en kwalitatief goed water in een deltagebied als Zeeland.

Peter Vonk, namens de AWP jarenlang lid van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, heeft de Waterschapspenning gekregen. Dijkgraaf Remco Bosma overhandigde de penning tijdens vergadering van het Algemeen Bestuur van HHNK.

De Nederlandse kunstenaar Marjolijn Dijkman is een van de zeven kunstenaars die door het Europese Horizon 2020-project WaterLANDS zijn uitgekozen om als ‘artist in residence’ te participeren in herstelprojecten van wetlands in Europa. Dijkman gaat zich richten op de Eems-Dollard Delta, een van de projecten van WaterLANDS.

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.