Wisseling van de wacht in het dagelijks bestuur van waterschap Rivierenland. Henk Driessen (CDA) is gestopt en Hennie Roorda (Water Natuurlijk) beëindigt 1 januari 2022 haar bijdrage als heemraad.

hennie roorda 180 vk Hennie RoordaMet het vertrek van beide bestuurders verliest het dagelijks bestuur veel bestuurlijke ervaring. Roorda is 12 jaar heemraad geweest. Zij stopt met haar bestuurlijke werk omdat ze als strategisch adviseur zeespiegelstijging en waterveiligheid aan de slag gaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij kondigde in de vergadering van het algemeen bestuur aan haar functie als heemraad neer te leggen.

Het bestuur van Waterschap Rivierenland gaat aan de slag met de opvolgingsprocedure voor Roorda.

henk driessen 180 vk Henk Driessen Het vertrek van Driessen heeft een medische oorzaak. De bestuurder kampt met long-covid en is al enige maanden ziek thuis. Zijn gezondheidsproblemen nopen hem om te stoppen als dagelijks bestuurder van Rivierenland. 

Esther Groenenberg is door het CDA voorgedragen als zijn opvolger in het dagelijks bestuur. Esther Groenenberg 180 vk Esther GroenenbergGroenenberg studeerde land- en watermanagement en runt samen met haar man een fruitbedrijf. Arie van den Herik neemt voor het CDA de vrijgekomen plek in in het algemeen bestuur van het waterschap. Hij is afgelopen vrijdag geïnstalleerd. Dat geldt ook voor Henk Diependaal. Hij neemt voor de PvdA de plaats in van Henry Peren in het algemeen bestuur. 

De voordracht van Groenenberg stond niet ter discussie, maar in het overleg tussen fractievoorzitters zal wel worden gepraat over de procedure die is gevolgd bij de voordracht van de nieuwe heemraad. In de vergadering van het algemeen bestuur werden kritische kanttekeningen geplaatst bij de gang van zaken over de voordracht die binnen de CDA-fractie is geregeld.

De fracties Bedrijven en VVD gaven aan er moeite mee te hebben dat andere fracties in het algemeen bestuur buiten het proces van de voordracht zijn gehouden. Niet passend, aldus de kritiek, binnen de nieuwe bestuurscultuur met meer transparantie die het waterschap nastreeft en ook niet wenselijk tegen de achtergrond dat twee ervaren bestuurders in korte tijd het dagelijks bestuur verlaten.

Laatste reacties op onze artikelen

Misschien een (domme) vraag, maar kappers lozen ook ammoniak in het rioolwater met het permanent vloeistof met als ingrediënten: aqua ~ ammonium thioglycolate ~ cyclomethicone ~ ammonium bicarbonate ~ urea ~ ammonium hydroxide ~ amodimethicone ~ ethylhexanediol ~ etidronic acid ~ potas sium cocoyl hydrolyzed collagen ~ polyquatern ium-6 ~ parfum ~ CI 61565 ~ CI 12700) en een fixeer proces met als ingrediënten( aqua ~ hydrogen peroxide ~ cocamine oxide ~ phosphoric acid ~ polyquaternium-6 ~ cetrimonium chloride ~ methylparaben ~parfum.
Heeft dit ook nog invloed op de ammoniumnorm?
Pieter Patje
Adviesgroep Duurzame Kappers
Wat is het risico voor Nederland tgv de waterwinning?
Ik ben bang voor dijkinstabiliteit en gevaarlijke grond zakkingen net als de aardbevingen in Groningen.
Erik
We profileren ons wereldwijd als waterland, hebben de grootste rivieren van Europa door ons land lopen, we zitten vol met de meest innovatieve watertechnologie leveranciers van de wereld en staan aan alle kanten (tot boven ons hoofd) in het water. Dat wij als een van de modernste en rijkste landen in de wereld nog dit soort berichten nodig hebben om de maatschappij wakker te schudden is schrijnend.
Er is geen enkel gebrek aan water in Nederland, noch aan technologie en bedrijven (waarvan Twente een aantal van de beste heeft) om dit zelf gecreëerde probleem op te lossen. Het enige dat ontbreekt is (politieke) daadkracht en visie om duurzame waterkringlopen te maken, nieuwe bronnen te vinden, te hergebruiken en valoriseren, met innovatieve en klassieke technologieën en eigen bedrijven. Maar als het allemaal, ook lekker Nederlands, niets mag kostten, dan is dit het zoveelste onderwerp waar we als braafste jongetje voorin de klas zitten, maar eigenlijk alleen maar dikke onvoldoendes halen.
Ik zie deze berichten al jarenlang elke nieuwe lente/zomer in alle (vak)bladen staan; het is onwil en niet onbekwaamheid dat ze blijven. BV Nederland staat te popelen om deze, en andere dossiers op te lossen met de mooiste innovatieve technologieën en nieuwe business modellen. Wanneer we de knop omzetten van "kan niet" naar "wil wel" dan zijn wij binnen no time echt het wereldwijde watertechnologie toonbeeld dat we nu al internationaal pretenderen te zijn.
L.S.
In artikel kom ik passage tegen waarin de penetratie van het wadiwater in grondwaterstand word aangegeven, ik kan niet lezen op welke afstand van het midden van de wadi die punten hebben gemeten. Ook de hoek van de wadi en dus het totaal beschikbaar oppervlak per strekkende meter wadi kan ik niet vinden.
In hoofstuk Veldobservatie
"De grondwatermetingen lieten zien dat het grondwater in de grondverbetering niet tot het maaiveld steeg. De drain was dus niet limiterend voor de infiltratie, maar de doorlatendheid van de bovenste grondlaag (zoals beoogd in het ontwerp). De peilbuizen naast de drains (peilbuis 1 en 4) reageren met 1,7 tot 8,5 cm. Aan de rand van de wadi’s (peilbuis 3) is een stijging van 13,2 tot 29,2 cm te zien. Buiten de wadi is de grondwaterstijging beperkt tussen de 1,8 en 4,6 cm (peilbuis 5). Een voorbeeld van alle metingen in een grafiek wordt gegeven in..."
Is op basis van deze studie een voorspelling te doen omtrent de hoogte variatie van grondwater bij vrij laten uitstromen van een hemelwater afvoer op maaiveld voor een gemiddelde bodemstructuur?

MVG, Wim

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.