Wietse van de Lageweg is de nieuwe lector van de onderzoeksgroep Building with Nature van HZ University of Applied Sciences. Hij begint hij op 1 juli.

Wietse van de Lageweg 180 vk Wietse van de LagewegVan de Lageweg werkt binnen de onderzoeksgroep aan het Future Shores-programma, meldt de Zeeuwse hogeschool. Aanleiding voor het programma is de zeespiegelstijging die tot steeds meer belangenconflicten leidt in kustgebieden. Het programma moet een nieuwe strategie opleveren voor' een flexibel, klimaatbestendig en kosteneffectief kustbeheer'.

Van de Lageweg richt zich op de Zuidwestelijke Delta, maar het onderzoek levert ook bouwstenen op voor innovatieve dijkzoneconcepten in andere (inter)nationale kustgebieden.

De nieuwe lector promoveerde in 2012 aan de Universiteit Utrecht op de morfodynamica van meanderende rivieren en werkte tot voor kort als senior-onderzoeker en coördinator bij Building with Nature van de HZ. Als lector volgt hij Joost Stronkhorst op, die met pensioen is gegaan.