Jan van Weperen, dagelijks bestuurder van Wetteskip Fryslân, wordt wethouder van de gemeente Ooststellingwerf. Zijn plaats in het dagelijks bestuur wordt ingenomen door Frank Jorna.

Jan van Weperen 180 vk b Jan van WeperenVan Weperen is sinds 2015 lid van het dagelijks bestuur voor de fracties van Geborgd Landbouw en de VVD. Daarin was hij verantwoordelijk voor onder meer het peilbeheer in de Friese boezem en polders, onderhoud en beheer van de regionale waterkeringen, droogte, verzilting en biodiversiteit.

Als de gemeenteraad instemt met zijn benoeming, gaat Van Weperen op 5 juli aan de slag als wethouder in Ooststellingwerf.

Frank Jorna 180 vk Frank JornaHet algemeen bestuur van het waterschap buigt zich op 12 juli over de benoeming van Jorna als lid van het dagelijks bestuur. Hij vertegenwoordigt evenals Van Weperen de fracties van Geborgd Landbouw en VVD in het db.

Jorna runt samen met zijn broer een melkveebedrijf en is tevens manager van Dairy Campus in Leeuwarden, het research- en innovatiecentrum voor de melkveehouderij van Wageningen University & Research.