De hydroloog Wilfried Brutsaert krijgt de Stockholm Water Prize 2022. De Belg ontvangt de onderscheiding voor ‘zijn baanbrekende werk om de verdamping in het milieu te kwantificeren’.

Wilfred Brutsaert 180 vk Wilfried BrutsaertDe emeritus-hoogleraar, ook wel bekend als Mr Evaporation, geldt als 's werelds toonaangevende autoriteit op het gebied van terrestrische verdamping. Deze verdamping is een cruciaal aspect van de watercyclus, maar is zeer moeilijk te meten of in te schatten, vooral op plaatselijk niveau.

De Stockholm Water Prize wordt toegekend door SIWI in samenwerking met de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen. In een toelichting zegt het nominatiecomité: "Professor Brutsaert is een tophydroloog en een leider in het onderzoek naar de koppeling tussen land en atmosfeer. Zijn innovatieve werk op het gebied van verdamping en hydrologie is van blijvend theoretisch en praktisch belang, met name met het oog op de klimaatverandering. Bovendien heeft Wilfried Brutsaert baanbrekend werk verricht op het gebied van nieuwe benaderingen om veranderingen in de opslag van grondwater te begrijpen".

Wilfried Brutsaert heeft manieren ontwikkeld om de verdamping en de rol daarvan in de energiebalans van de aarde te kwantificeren, zodat nauwkeuriger kan worden geraamd hoe de neerslag zich waarschijnlijk zal ontwikkelen.

Professor Brutsaert woont al meer dan 50 jaar in de Verenigde Staten, waar hij werkzaam is aan de Cornell University. Hij richt zich daar op onderwijs en onderzoek op het gebied van hydrologie en vloeistofmechanica, met speciale aandacht voor grondwater- en bodemwaterstroming, landoppervlakte-atmosfeer-interacties, atmosferische grenslaagturbulentie en meer recent de effecten van klimaatverandering op de watercyclus.

De emeritus-hoogleraar is auteur en co-auteur van zo’n 200 gerefereerde artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, naast twee boeken. Voor zijn werk kreeg Brutsaert talrijke onderscheidingen. 

Laatste reacties op onze artikelen

Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.
Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.
"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!