De hydroloog Wilfried Brutsaert krijgt de Stockholm Water Prize 2022. De Belg ontvangt de onderscheiding voor ‘zijn baanbrekende werk om de verdamping in het milieu te kwantificeren’.

Wilfred Brutsaert 180 vk Wilfried BrutsaertDe emeritus-hoogleraar, ook wel bekend als Mr Evaporation, geldt als 's werelds toonaangevende autoriteit op het gebied van terrestrische verdamping. Deze verdamping is een cruciaal aspect van de watercyclus, maar is zeer moeilijk te meten of in te schatten, vooral op plaatselijk niveau.

De Stockholm Water Prize wordt toegekend door SIWI in samenwerking met de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen. In een toelichting zegt het nominatiecomité: "Professor Brutsaert is een tophydroloog en een leider in het onderzoek naar de koppeling tussen land en atmosfeer. Zijn innovatieve werk op het gebied van verdamping en hydrologie is van blijvend theoretisch en praktisch belang, met name met het oog op de klimaatverandering. Bovendien heeft Wilfried Brutsaert baanbrekend werk verricht op het gebied van nieuwe benaderingen om veranderingen in de opslag van grondwater te begrijpen".

Wilfried Brutsaert heeft manieren ontwikkeld om de verdamping en de rol daarvan in de energiebalans van de aarde te kwantificeren, zodat nauwkeuriger kan worden geraamd hoe de neerslag zich waarschijnlijk zal ontwikkelen.

Professor Brutsaert woont al meer dan 50 jaar in de Verenigde Staten, waar hij werkzaam is aan de Cornell University. Hij richt zich daar op onderwijs en onderzoek op het gebied van hydrologie en vloeistofmechanica, met speciale aandacht voor grondwater- en bodemwaterstroming, landoppervlakte-atmosfeer-interacties, atmosferische grenslaagturbulentie en meer recent de effecten van klimaatverandering op de watercyclus.

De emeritus-hoogleraar is auteur en co-auteur van zo’n 200 gerefereerde artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, naast twee boeken. Voor zijn werk kreeg Brutsaert talrijke onderscheidingen. 

Laatste reacties op onze artikelen

Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)
Het dillema van de duivelse delta.
Nu nog inversteren in een delta, waarvan! Door de klimaatverandering zijn de spelregels veranderd.
De houdbaarheid is ten einde.
Wie investeert er nog met zijn volle verstand in iets! Waarvan je nu al weet, dat je dit nooit terugkrijgt.
West laag Nederland wordt een piramide spel. Wie verkoopt, en heeft zijn spulletje op het droge.. En welke grote groep blijft met de gebakken peren zitten..
Nu aangeven dat er niet meer geïnvesteerd gaat worden in kwetsbare gebieden, kan ook niet. Dan zou het hele systeem instorten.
Hoeveel leningen en hypotheken lopen er niet! Op percelen, die eenmaal afbetaald, geen enkele waarde meer hebben..
Dus de mythe nog maar een tijdje vol houden.
We zijn tenslotte dijkenbouwers.
Naast het gevecht tegen het water, is er nog een typisch Neerlandse traditie..
Gaat u maar lekker slapen, uw regering waakt over u...
En loopt het mis.
Dan achter in de rij aansluiting aub.
Groeten uit...

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!