Roeland van der Schaaf is de beoogde opvolger van Bert Middel als dijkgraaf van Waterschap Noorderzijlvest. Het algemeen bestuur heeft unaniem besloten om Van der Schaaf voor te dragen.

Roeland van der Schaaf vk 180 Roeland van der SchaafDe 51-jarige Van der Schaaf is sinds 2012 wethouder (PvdA) in de gemeente Groningen. Hij heeft als wethouder onder andere ruimtelijke ontwikkeling, wonen, wijkvernieuwing, versterking en herstel in zijn portefeuille. Voor zijn wethouderschap was hij werkzaam bij een woningbouwcorporatie en bij de gemeente.

Met Van der Schaaf denkt Noorderzijlvest ‘een verbinder’ in huis te halen. “Het waterschap Noorderzijlvest heeft gezocht naar een echte verbinder, iemand die uitstekend kan samenwerken en het belang van water landelijk en regionaal prominent op de agenda kan zetten”, zegt Lambert Zwiers voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Als de voordracht wordt overgenomen door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en de minister van Infrastructuur en Waterstaat, gaat Van der Schaaf medio zomer aan de slag als dijkgraaf.