secundair logo knw 1

René Vrugt wordt de nieuwe directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Rene Vrugt 180 vk Rene VrugtVrugt begint 16 januari. Hij is momenteel werkzaam bij de provincie Zuid-Holland en is als directeur-bestuurder verantwoordelijk voor het programma Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB). Eerder was hij werkzaam in diverse (management)functies bij Rijkswaterstaat en ook bij de Directie Luchtvaart van het ministerie van IenW als Programmadirecteur Luchtruimherziening.

Als directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie op het ministerie IenW krijgt Vrugt te maken met het implementeren van water en bodem als sturend beginsel bij de ruimtelijke planvorming.

Het Directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) van IenW heeft zorg voor de bescherming van Nederland tegen hoogwater, voor een verantwoord (mede-) gebruik en ruimtelijke ordening van de zee en voor een duurzaam en veilig gebruik van het water-bodemsysteem dat bestand is tegen wateroverlast en droogte en blijvend kan voorzien in de juiste hoeveelheid water, van de juiste kwaliteit, op de juiste plaats.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.