secundair logo knw 1

Philipp Keller stopt als dagelijks bestuurslid van waterschap Scheldestromen. “De laatste tijd waren er vaker verschillende inzichten op inhoudelijk en strategisch gebied tussen mij en een deel van het dagelijks bestuur”, zegt hij in een verklaring.

Philipp Keller 180 vk Philipp KellerKeller (Fractie Bedrijven) treedt 1 oktober terug. Hij heeft zich sinds het begin van de huidige bestuursperiode in 2019 ontfermt over waterkeringen en klimaatadaptatie. Een zware portefeuille gezien de opgave om voor 2050 114 kilometer dijk te versterken, een project dat naar schatting 1,5 miljard euro kost. Het waterschap maakt zich zorgen over de financiering, ook al wordt 90 procent bekostigd vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

De aanpak van de uitdagingen waar Scheldestromen voor staat, vraagt om ‘innovatie, visie en strategisch denken’ aldus Keller. Hij wil dan ook ‘een effectieve en toekomstgerichte aanpak met de juiste bestuurlijke cultuur en bestuurlijk lef’. Voor die koers kreeg hij de handen niet op elkaar binnen het dagelijks bestuur, getuige zijn verklaring dat er ‘vaker verschillende inzichten op inhoudelijk en strategisch gebied’ waren.

Het dagelijks bestuur betreurt het besluit van Keller om te stoppen. “Het bestuur waardeert zijn betrokkenheid in de afgelopen periode zeer. We zijn hem in het bijzonder erkentelijk voor zijn prestaties in het kader van de dijkversterking Hansweert en op het gebied van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De manier waarop de heer Keller ervoor heeft gezorgd dat de subsidieaanvraag werd voorbereid is knap werk. Hierdoor werd de subsidieaanvraag nagenoeg volledig toegekend”, zegt dijkgraaf Toine Poppelaars onder meer in een verklaring.

Keller behoudt zijn bedrijfszetel in de algemene vergadering. Het dagelijks bestuur beraadt zich over de waarneming van zijn takenpakket.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....
Doekjes niet meer produceren. De mensen luisteren toch niet . In de Vinex- wijken was en is dit een groot probleem.