Nanda van Zoelen is voorgedragen als nieuwe hoogheemraad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Van Zoelen is beoogd opvolger van Constantijn Jansen op de Haar op, die burgemeester van Kapelle wordt.

Nanda van zoelen 180 vk Nanda van ZoelenHet algemeen bestuur van het hoogheemraadschap neemt op 5 oktober een besluit over haar voordracht.

Van Zoelen zit sinds maart 2019 in het algemeen bestuur van De Stichtse Rijnlanden en is voorzitter van de PvdA-fractie.

Daarnaast werkt ze als directiesecretaris bij de Nederlandse Zorgautoriteit, onderdeel Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Eerder was ze als financieel adviseur werkzaam bij de gemeente Maarssen. Ze studeerde sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.