Martin van Gelderen is per 15 april 2022 aan de slag gegaan als afdelingshoofd Stoffen en Waterketen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Martin van Gelderen 180 vk 2Martin van GelderenVan Gelderen is bekend met functie en het werk, hij is al waarnemend afdelinghoofd Stoffen en Waterketen. De afdeling valt onder de directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien en is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling binnen de waterketen (drinkwater en stedelijk afvalwater), waaronder het beleid om de verontreiniging van bodem en water met microverontreinigingen te reduceren.

De komende jaren zal de implementatie van Europese richtlijnen in het Nederlandse beleid voor deze onderwerpen een belangrijke opgave zijn, aldus de toelichting op de benoeming van Van Gelderen.

Na zijn studie en promotie Geodesie aan de Technische Universiteit Delft werkte Van Gelderen als universitair docent. Na ruim 10 jaar maakte hij de overstap naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hij werd beleidsadviseur binnen het verkeersveiligheidsdomein en stapte later naar het water-en-bodemdomein, waar hij onder meer programmamanager PFAS en plaatsvervangend afdelingshoofd was.