Marjolijn Haasnoot, senior onderzoeker van Deltares en universitair hoofddocent klimaatadaptatie aan de Universiteit Utrecht, wordt lid van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR). Het adviescollege geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies over het klimaatbeleid.

marjolijn haasnoot 180 vk b Marjolijn HaasnootHet eerste product dat de WKR moet opleveren is een advies ten behoeve van het Klimaatplan van het kabinet dat in najaar 2024 verschijnt en de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende tien jaar beschrijft. Dit advies moet voor februari 2014 gereed zijn en gaat over dilemma’s en richtinggevende keuzes waar Nederland de komende jaren voor staat in de transitie naar klimaatneutraliteit.

De WKR bestaat uit tien leden. In januari werd Jan Willem Erisman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid bij het Centrum voor Milieuwetenschappen aan de Universiteit Leiden, benoemd tot voorzitter van de raad. Sindsdien is er gewerkt aan de samenstelling van de raad.

Erisman: “Bij de samenstelling is zorgvuldig gekeken naar wetenschappelijke kwalificaties, kennis van en ervaring met klimaatvraagstukken en -beleid, en diversiteit in samenstelling en wetenschappelijke disciplines.”

Naast Haasnoot worden de volgende acht wetenschappers lid van het adviescollege: Heleen de Coninck (TU Eindhoven en Universiteit Utrecht), Sanne Akerboom (Universiteit Utrecht), Kornelis Blok (TU Delft), Machiel Mulder (Rijksuniversiteit Groningen), Wouter Peters (Wageningen University en Research, Rijksuniversiteit Groningen), Wieke Pot (Wageningen University en Research), Linda Steg (Rijksuniversiteit Groningen), Behnam Taebi (TU Delft).

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.