secundair logo knw 1

Marcel Vissers is aangetreden als hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Hij gaat zich onder meer bezighouden met waterkwaliteit.

marcel vissers              Marcel VissersVissers (Rotterdam, 1963) werkte hiervoor als directeur bij de Vereniging Regio Water en maakte tevens deel uit van het algemeen bestuur van Delfland namens Water Natuurlijk. Tussen 1999 en 2003 was hij voor GroenLinks lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Vissers is de opvolger van Marcel Belt, die in juni afscheid nam omdat hij wethouder van de gemeente Leidschendam-Voorburg werd.

Op 7 juli is Vissers geïnstalleerd als hoogheemraad. Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt omschrijft hem als een deskundig en ervaren bestuurder, die als lid van het algemeen bestuur al enige tijd zeer betrokken was bij de maatschappelijke opgaven van het waterschap. In zijn portefeuille zitten de onderwerpen ecologische en chemische waterkwaliteit (inclusief Kaderrichtlijn Water), zwemwater, lokaal water, recreatief medegebruik, zoet water en internationale betrekkingen.


LEES OOK
Interview Vissers op site Delfland
H2O Actueel: vertrek Marcel Belt

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....