Marcel Vissers is aangetreden als hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Hij gaat zich onder meer bezighouden met waterkwaliteit.

marcel vissers              Marcel VissersVissers (Rotterdam, 1963) werkte hiervoor als directeur bij de Vereniging Regio Water en maakte tevens deel uit van het algemeen bestuur van Delfland namens Water Natuurlijk. Tussen 1999 en 2003 was hij voor GroenLinks lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Vissers is de opvolger van Marcel Belt, die in juni afscheid nam omdat hij wethouder van de gemeente Leidschendam-Voorburg werd.

Op 7 juli is Vissers geïnstalleerd als hoogheemraad. Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt omschrijft hem als een deskundig en ervaren bestuurder, die als lid van het algemeen bestuur al enige tijd zeer betrokken was bij de maatschappelijke opgaven van het waterschap. In zijn portefeuille zitten de onderwerpen ecologische en chemische waterkwaliteit (inclusief Kaderrichtlijn Water), zwemwater, lokaal water, recreatief medegebruik, zoet water en internationale betrekkingen.


LEES OOK
Interview Vissers op site Delfland
H2O Actueel: vertrek Marcel Belt

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!