Lisette de Senerpont Domis is aan de Universiteit Twente benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Smart Ecological Monitoring of Aquatic Systems. Ze begint 1 mei.

Lisette de Senerpont Domis 180 vk Lisette de Senerpont DomisDe Senerpont Domis (1973) is aquatisch ecoloog bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Ze studeerde biologie aan de Universiteit Utrecht, haalde een master in mariene biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde aan de Universiteit Leiden. Na diverse onderzoeksbanen werd zij in 2011 hoofd van het Aquatisch Kenniscentrum Wageningen (AKWA). AKWA vertaalt waardevolle fundamentele wetenschappelijke kennis naar oplossingen voor watervraagstukken in de praktijk.

Haar benoeming tot hoogleraar aan de Universiteit Twente biedt haar nog meer mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan grote maatschappelijke uitdagingen, zo zegt ze zelf. In een interview met H2O vorig jaar waarschuwde ze voor de slechte waterkwaliteit in Nederland. Ze zei onder meer: "Het is een kwestie van tijd voordat er een Urgenda-achtige beweging voor het water ontstaat."

De nadruk van de leerstoel in Twente ligt op slimme ecologische monitoring van interacties en processen in aquatische ecosystemen, schrijft de universiteit. “Slimme ecologische monitoring varieert van de inzet van draadloze sensornetwerken, geautomatiseerde videotracking, op afstand gedetecteerde gegevens via drones en satellieten, tot de inzet van burgerwetenschappers als sensoren.”

Laatste reacties op onze artikelen

Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)
Het dillema van de duivelse delta.
Nu nog inversteren in een delta, waarvan! Door de klimaatverandering zijn de spelregels veranderd.
De houdbaarheid is ten einde.
Wie investeert er nog met zijn volle verstand in iets! Waarvan je nu al weet, dat je dit nooit terugkrijgt.
West laag Nederland wordt een piramide spel. Wie verkoopt, en heeft zijn spulletje op het droge.. En welke grote groep blijft met de gebakken peren zitten..
Nu aangeven dat er niet meer geïnvesteerd gaat worden in kwetsbare gebieden, kan ook niet. Dan zou het hele systeem instorten.
Hoeveel leningen en hypotheken lopen er niet! Op percelen, die eenmaal afbetaald, geen enkele waarde meer hebben..
Dus de mythe nog maar een tijdje vol houden.
We zijn tenslotte dijkenbouwers.
Naast het gevecht tegen het water, is er nog een typisch Neerlandse traditie..
Gaat u maar lekker slapen, uw regering waakt over u...
En loopt het mis.
Dan achter in de rij aansluiting aub.
Groeten uit...

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!