Koen de Snoo is aan de slag gegaan als interim algemeen directeur van Waternet. Hij moet leiding geven aan Waternet en vorm geven aan organisatie van de vernieuwde stichting.

koen de snoo vk 180 Koen de SnooDe Snoo volgt Annelore Roelofs op die in februari is gestopt als algemeen directeur. Haar taak werd tijdelijk ingevuld door Renze van Houten, directeur strategie en ontwikkeling.

Nu is De Snoo aan zet om de transitie van Waternet in goede banen te leiden. Het Amsterdam watercyclusbedrijf krijgt na een moeizaam bestuurlijk proces een andere opzet. De vernieuwde stichting krijgt drie aparte kolommen (watertaken Amstel, Gooi en Vecht, watertaken Amsterdam en Drinkwatertaken). Het Stichtingsbestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, de dijkgraaf van het waterschap en wethouder Water van gemeente Amsterdam.

De Snoo heeft veel ervaring in het publieke domein. Hij werkte eerder als loco-gemeentesecretaris en directeur concern bedrijfsvoering van gemeente Den Haag, directeur Duurzaamheid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, directeur Financiële en Economische zaken bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Inspecteur der Rijksfinanciën bij het ministerie van Financiën.

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.