secundair logo knw 1

Joris Baecke is de nieuwe portefeuillehouder Bodem & Water bij LTO Nederland. Hij start op 15 augustus in deze functie.

Joris Baecke vk180Joris Baecke

Baecke is de opvolger van Tineke de Vries, die sinds april een andere positie heeft binnen de ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders. Hij heeft de nodige bestuurlijke ervaring. De Zeeuwse akkerbouwer is bij LTO Nederland nu nog de portefeuillehouder Gezonde Planten. Ook is hij vicevoorzitter van ZLTO, de vereniging in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland.

Als portefeuillehouder Bodem & Water zal Baecke zich bezighouden met de bodem, de waterkwaliteit en -kwantiteit en het mest- en mineralenbeleid. Belangrijk hierbij zijn het Nationaal Programma Landbouwbodems, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en op Europees niveau de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Bodemstrategie.

Op het gebied van waterkwaliteit- en kwantiteit gaat het om onderwerpen als droogte, verzilting en wateroverlast. Baecke zoekt vanuit zijn portefeuille ook de verbinding met verwante thema’s als klimaat, natuur en stikstof.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.