Jantsje van Loon-Steensma is aan de slag gegaan als lector Nature-based River Management bij Hogeschool Van Hall Larenstein.

Jantsje Van Loon vk 180 Jantsje van Loon-SteensmaVan Loon-Steensma is in mei al deels bij Van Hall Larenstein begonnen. In het komende jaar bouwt ze dat uit naar vier dagen per week. Ze geeft leiding aan het nieuwe lectoraat Nature-based River Management op de hogeschool.

“Ik hoop met onderzoek en onderwijs bij te dragen aan een duurzaam en integraal beheer van beek- en riviersystemen, waarin nature-based solutions centraal staan, met ook ruimte voor alle andere waarden en functies”, zegt de nieuwe lector op de site Wageningen University & Research, waaraan Van Loon verbonden blijft.

Op de universiteit is ze verantwoordelijk voor de BSc-minor cursus Disaster Risk Management & Nature-based Solutions. Ook blijf ze betrokken bij onderzoekprojecten.