Hein Pieper is officieel herbenoemd als dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel. Commissaris van de Koning John Berends beëdigde Pieper maandag in het Watermuseum Arnhem.

Hein Pieper 180 Hein PieperPieper (1962) is sinds 2011 dijkgraaf bij Waterschap Rijn en IJssel. Zijn herbenoeming, waarmee het algemeen bestuur unaniem instemde, betekent dat hij aan zijn derde termijn als dijkgraaf is begonnen.

CdK Berends sprak zijn waardering uit voor het leiderschap en de betrokkenheid van de dijkgraaf in de afgelopen jaren, onder andere op het gebied van klimaat, duurzaamheid en internationale samenwerking.

Pieper was in de aAfgelopen jaren onder andere vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen en president van de Europese Vereniging van regionale waterbeheerders, de EUWMA. Hij is vicevoorzitter van de Mission Board die de Europese Commissie adviseert over klimaatadaptatie en sociale verandering.

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.