Hans Cappon, lector van het lectoraat Watertechnologie binnen de HZ University of Applied Sciences, houdt 14 juni zijn lectorale rede. Hij zal uiteenzetten wat watertechnologie kan bijdragen aan voldoende en kwalitatief goed water in een deltagebied als Zeeland.

Hans Cappon 180 vk Hans CapponCappon is al sinds 2020 werkzaam als lector, maar zijn inauguratie heeft mede door de coronacrisis sindsdien nog niet plaatsgehad. Op 14 juni wordt voorafgaand aan de rede van Cappon een symposium gehouden met lezingen over waterthema’s in de regio. De titel van Cappons’ rede is: ‘De schoonheid van water in het geding’.

Het lectoraat Water Technology van de Zeeuwse hogeschool HZ onderzoekt onder meer hoe water zo efficiënt mogelijk kan worden gebruikt of hergebruikt. De leiding van het lecoraat werd in 2020 door Niels Groot overgedragen aan Cappon, die aan de hogeschool had gewerkt aan vele watertechnologieprojecten.

Cappon is naast zijn werk als lector ook docent waterzuivering aan de HZ op BSc en MSc niveau en docent en onderzoeker in Urban Systems Engineering bij de vakgroep Milieutechnologie aan de Wageningen University & Research. Eerder werkte hij bij TNO en de Katholieke Universiteit in Leuven.

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.