Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakte vandaag bekend dat dijkgraaf Luc Kohsiek per 1 januari 2023 afscheid neemt.

luc kohsiek 180 vk Luc KohsiekFysisch geograaf Luc Kohsiek was sinds 2009 actief als dijkgraaf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Eind 2020 werd zijn voor een derde termijn herbenoemd. Door ontwikkelingen in de persoonlijke levenssfeer kiest hij er nu voor zijn engagement bij het hoogheemraadschap te beƫindigen.

"Ik wil genieten van mijn (klein)kinderen en prioriteit geven aan mijn gezondheid. Dat gaat niet meer samen met de werkzaamheden die ik als dijkgraaf heb. Het waterschap vraagt onverdeelde aandacht en ik moet nu steeds keuzes maken." 

Kohsiek (1953) begon als onderzoeker bij het Waterloopkundig Laboratorium en de Universiteit van Utrecht. Daarna was hij werkzaam in diverse managementfuncties bij Rijkswaterstaat en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Van 2002 tot 2009 was hij plaatsvervangend directeur-generaal bij Rijkswaterstaat. Naast dijkgraaf van Hollands Noorderkwartier was hij ook voorzitter van de STOWA en lid van de Raad van Toezicht van het KNMI.