PERSONALIA - Stichting Schilthuisfonds heeft een nieuwe voorzitter. Patrick Poelmann heeft gisteren na acht jaar de voorzittershamer neergelegd. Hij wordt opgevolgd door Peter Glas, dijkgraaf van Waterschap De Dommel.

Poelmann Patrick 180 vk Patrick PoelmannPoelmann, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, heeft zelf aangegeven te willen stoppen. “Hij vond het na acht jaar genoeg,” vertelt Herman Havekes, secretaris van het bestuur van de Stichting Schilthuisfonds. Het afscheid van Poelmann werd gisteren luister bijgezet met een fietstocht van het stichtingsbestuur door het werkgebied van De Stichtse Rijnlanden, met de nodige aandacht voor de gevolgen van de droogte.

Nehmelman
nehmelman remco 180Het bestuur van Stichting Schilthuisfonds heeft ook afscheid genomen van Remco Nehmelman, hoogleraar Publiek Organisatierecht aan de Universiteit Utrecht. De leerstoel die zich in het bijzonder richt op het waterbeheer, wordt medegefinancierd door de stichting.

Met het vertrek van Nehmelman naar de Eerste Kamer, waar hij is benoemd als griffier, is de leerstoel vacant. Als het aan de stichting ligt wordt er snel een opvolger benoemd van Nehmelman die sinds 2014 invulling gaf aan het professoraat. “We hebben binnenkort een gesprek met de Universiteit Utrecht over de invulling van de leerstoel,” vertelt Havekes.

Drie leerstoelen
Het fonds dat is opgericht door de Unie van Waterschappen heeft als doel om het waterrecht, het waterbestuur en de waterstaatsgeschiedenis op wetenschappelijk niveau te borgen. Daartoe ondersteunt het drie leerstoelen, te weten Waterrecht en Publiek Organisatierecht (beide Universiteit Utrecht) en Waterstaatsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. De laatste is een bijzondere leerstoel, wat betekent dat de Stichting Schilthuisfonds de hoogleraar benoemt.

Op jaarbasis draagt het fonds aan elk professoraat 20.000 euro bij. Die uitgave is gelijk de grootste kostenpost van de stichting die met een begroting van 70.000 euro werkt.

Laatste reacties op onze artikelen

Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.
Interessant en leerzaam artikel. Als leek vraag ik me af of al die (waarschijnlijk) dure maatregelen wel gerechtvaardigd zijn. Betaalt de landbouwsector mee aan deze maatregelen? Het lijkt me ondernemersrisico om om te gaan met veranderende omstandigheden. Nederland wordt voor een groot deel omringt door zout water, dus het is niet reeel om van een overheid te verwachten steeds weer maatregelen te nemen die verdere verzilting moeten voorkomen.
En ook met verzilting is landbouw mogelijk, maar die zal anders zijn en mogelijk minder opbrengen.
Voor de natuur geldt dat bij verzilting sprake zal zijn van een andere natuur. Is het beleid nu dat de huidige natuur koste wat kost in stand moet worden gehouden? Dat is geen duurzaam toekomstbeeld.
Het enige legitieme argument is de zoetwater-voorziening te beschermen. Had het geld dat nu in de aanpassingen van de zeesluis wordt gestoken, niet veel effectiever voor de drinkwatervoorziening kunnen worden ingezet?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!