PERSONALIA - Olaf van der Kolk (Directeur AquaMinerals) is begin augustus op het tweejaarlijkse resource recovery congres in New York gekozen tot co-chair van het Cluster Resource Recovery van de IWA. 

Olaf van der Kolk portret Iris Wuijster Fotografie 0021

Van der Kolk zal het voorzitterschap delen met David Stuckey van het Imperial College Londen. Het cluster heeft zich tot doel gesteld het terugwinnen van grondstoffen uit de watercyclus wereldwijd te promoten. Dit wil ze bijvoorbeeld bereiken door relevante netwerken (publicaties, conferenties, werkgroepen) te stimuleren en te steunen waar bijvoorbeeld best practices worden uitgerold en (wetenschappelijke) kennis wordt gedeeld.

Daarnaast wil ze een brug slaan naar andere economische sectoren waar de teruggewonnen stoffen uit de watercyclus opnieuw ingezet kunnen worden.