PERSONALIA - Olaf van der Kolk (Directeur AquaMinerals) is begin augustus op het tweejaarlijkse resource recovery congres in New York gekozen tot co-chair van het Cluster Resource Recovery van de IWA. 

Olaf van der Kolk portret Iris Wuijster Fotografie 0021

Van der Kolk zal het voorzitterschap delen met David Stuckey van het Imperial College Londen. Het cluster heeft zich tot doel gesteld het terugwinnen van grondstoffen uit de watercyclus wereldwijd te promoten. Dit wil ze bijvoorbeeld bereiken door relevante netwerken (publicaties, conferenties, werkgroepen) te stimuleren en te steunen waar bijvoorbeeld best practices worden uitgerold en (wetenschappelijke) kennis wordt gedeeld.

Daarnaast wil ze een brug slaan naar andere economische sectoren waar de teruggewonnen stoffen uit de watercyclus opnieuw ingezet kunnen worden.

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.