secundair logo knw 1

PERSONALIA - Neelke Doorn houdt op vrijdag haar intreerede als hoogleraar Ethics of Water Engineering. Ze gaat daarin in op het 'ideaal van de veerkracht' in het waterbeleid, dat volgens haar tot grote ongelijkheden kan leiden.

Neelke Doorn vk 180 Neelke DoornAan de TU Delft bekleedt Doorn wereldwijd de eerste leerstoel die zich specifiek richt op de ethische aspecten in waterbeheer en watertechnologie. "Door klimaatverandering, demografische ontwikkelingen en een veranderende rol tussen burger en overheid, roepen veel van de huidige wateruitdagingen dringende vragen op", zegt Doorn. Deze vragen zijn niet louter technisch van aard, maar ook ethisch, aldus de hoogleraar.

De hoogleraar gaat in haar inauguratierede in op het ‘veerkracht-ideaal’ in het waterbeleid bij een terugtrekkende overheid en het vermogen of de mogelijkheid van de burgers om bij te dragen aan klimaatbestendigheid van de wijk waarin ze wonen. De hoogleraar plaatst kritische kanttekeningen.

“Onder de noemer veerkracht, verwacht de overheid steeds meer dat de burger zelf een actieve bijdrage levert aan de klimaatbestendigheid van zijn of haar leefomgeving, waarbij iedereen, zij het op verschillende wijze, zijn of haar steentje bijdraagt. Maar dit roept meteen ook vragen op over de verdeling van verantwoordelijkheden. Zonder oog voor de verschillen in mogelijkheden van de burgers, dreigt het ideaal van veerkracht grote ongelijkheden te creëren, met gevolgen voor de leefbaarheid van de stad en wijk. Dit is een belangrijk thema, vooral voor beleidsmakers bij de gemeente en waterschappen, maar ook voor stedenbouwkundigen en planologen."

De intreerede van Doorn is te volgen in een livestream.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...