PERSONALIA - Philipp Wilfert heeft de Marcel Mulder Award gewonnen. De Duitse wetenschapper kreeg de prijs op het jaarcongres van onderzoeksinstituut Wetsus voor zijn onderzoek naar het terugwinnen van fosfaat uit afvalwater.

Philipp WilfertEd Nijpels, voorzitter van de Raad van Toezicht van Wetsus, reikte de prijs uit. De award is vernoemd naar professor Marcel Mulder, een van de grondleggers van Wetsus.

Nijpels lichtte toe dat Wilfert de award krijgt voor ‘het meest opmerkelijke onderzoek in het afgelopen jaar’. Wilfert maakt deel uit van een team dat onderzoek doet naar nieuwe manieren van winning van fosfaat uit afvalwater. Het onderzoek richt zich op vergroten van de kennis over fosfaatwinning uit slib met ijzertoevoeging.

Uit metingen in verschillende afvalwaterzuiveringsinstallaties bleek vivianiet de dominerende ijzerverbinding in het slib te zijn. De opmerkelijke vinding in het onderzoek is de verwijdering van vivianiet met behulp van magneten, zo schetste Nijpels. De methode voor de winning van fosfaat uit afvalwater heeft de belofte effectief en goedkoop te zijn.

De onderzoekers richten zich in hun onderzoek op meerdere afvalwaterzuiveringen in Europa, aldus Wilfert na uitreiking van de prijs. Volgende stap is de bouw van een pilot installatie. 

Laatste reacties op onze artikelen

Heerlijk paniekartikel van onze klimaatreligie. Is er ook ruimte voor feiten, logica en wetenschap?
Heel ernstig is ook dat er nog altijd meer mensen overlijden ten gevolge van koude dan ten gevolge van hitte.
Vorig juli temperaturen van - 70 en lager op de Zuidpool. Het komt wel erg dichtbij zo.
https://www.accuweather.com/nl/aq/amundsen-scott-south-pole-station/2258520/july-weather/2258520?year=2022
Bidden dat Groenland weer ijsvrij en groen wordt zodat alles weer bij het oude blijft.
Dank. Mvrgr, Henk Timme
@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.