Michel Saakes is aangesteld als lector Waterslim Waterstof bij de hogeschool NHL Stenden. Als lector zal Saakes zich richten op onderzoek en onderwijs op het gebied van omzetting van zeewater in waterstofgas, ofwel waterslim waterstof.

Michel Saakes 180 vk Michel SaakesSaakes, verbonden aan onderzoeksinstituut Wetsus als thema coördinator blue energy en resource recovery, zal zich bij NHL Stenden als lector richten op onderzoek en onderwijs op het gebied van omzetting van zeewater in waterstofgas, ofwel waterslim waterstof.

Het gebruik van zeewater voor de productie van waterstofgas in het onderzoek van Saakes is een unicum en noodzakelijk om de productie van waterstofgas uit water haalbaar te maken. De productie van waterstofgas gebeurt namelijk met zuiver water en tot nu toe is zoetwater daarvoor de voornaamste bron. Op grote schaal is dit proces echter te belastend voor onze zoetwatervoorraden.

"We willen op een duurzame manier waterstof opwekken, zonder de huidige drinkwatervoorziening in gevaar te brengen", zegt Saakes. De lector zal onderzoek doen naar manieren om waterstof uit zeewater te genereren zonder dat er giftig chloor vrijkomt. Ook zal hij duurzame alternatieven onderzoeken voor de schaarse metalen zoals platina en iridium, die nu nog worden gebruikt bij het maken de huidige elektrolysecellen.

Saakes bundelt zijn krachten met NHL Stenden lector in Watertechnologie dr. Luewton Agostinho om elkaar aan te vullen op het gebied van membraanontwikkeling voor elektrochemie, nanotechnologie en waterzuivering.

De aanstelling van Saakes is onderdeel van een samenwerking tussen NHL Stenden, onderzoeksinstituut Wetsus en Centre of Expertise Water Technology (CEW). De aanstelling is mogelijk doos subsidie uit de regeling Lectorposities bij instituten (L.INT) van het Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Laatste reacties op onze artikelen

Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)
Het dillema van de duivelse delta.
Nu nog inversteren in een delta, waarvan! Door de klimaatverandering zijn de spelregels veranderd.
De houdbaarheid is ten einde.
Wie investeert er nog met zijn volle verstand in iets! Waarvan je nu al weet, dat je dit nooit terugkrijgt.
West laag Nederland wordt een piramide spel. Wie verkoopt, en heeft zijn spulletje op het droge.. En welke grote groep blijft met de gebakken peren zitten..
Nu aangeven dat er niet meer geïnvesteerd gaat worden in kwetsbare gebieden, kan ook niet. Dan zou het hele systeem instorten.
Hoeveel leningen en hypotheken lopen er niet! Op percelen, die eenmaal afbetaald, geen enkele waarde meer hebben..
Dus de mythe nog maar een tijdje vol houden.
We zijn tenslotte dijkenbouwers.
Naast het gevecht tegen het water, is er nog een typisch Neerlandse traditie..
Gaat u maar lekker slapen, uw regering waakt over u...
En loopt het mis.
Dan achter in de rij aansluiting aub.
Groeten uit...

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!