secundair logo knw 1

Michel Saakes is aangesteld als lector Waterslim Waterstof bij de hogeschool NHL Stenden. Als lector zal Saakes zich richten op onderzoek en onderwijs op het gebied van omzetting van zeewater in waterstofgas, ofwel waterslim waterstof.

Michel Saakes 180 vk Michel SaakesSaakes, verbonden aan onderzoeksinstituut Wetsus als thema coördinator blue energy en resource recovery, zal zich bij NHL Stenden als lector richten op onderzoek en onderwijs op het gebied van omzetting van zeewater in waterstofgas, ofwel waterslim waterstof.

Het gebruik van zeewater voor de productie van waterstofgas in het onderzoek van Saakes is een unicum en noodzakelijk om de productie van waterstofgas uit water haalbaar te maken. De productie van waterstofgas gebeurt namelijk met zuiver water en tot nu toe is zoetwater daarvoor de voornaamste bron. Op grote schaal is dit proces echter te belastend voor onze zoetwatervoorraden.

"We willen op een duurzame manier waterstof opwekken, zonder de huidige drinkwatervoorziening in gevaar te brengen", zegt Saakes. De lector zal onderzoek doen naar manieren om waterstof uit zeewater te genereren zonder dat er giftig chloor vrijkomt. Ook zal hij duurzame alternatieven onderzoeken voor de schaarse metalen zoals platina en iridium, die nu nog worden gebruikt bij het maken de huidige elektrolysecellen.

Saakes bundelt zijn krachten met NHL Stenden lector in Watertechnologie dr. Luewton Agostinho om elkaar aan te vullen op het gebied van membraanontwikkeling voor elektrochemie, nanotechnologie en waterzuivering.

De aanstelling van Saakes is onderdeel van een samenwerking tussen NHL Stenden, onderzoeksinstituut Wetsus en Centre of Expertise Water Technology (CEW). De aanstelling is mogelijk doos subsidie uit de regeling Lectorposities bij instituten (L.INT) van het Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!