PERSONALIA - Martien den Blanken is benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter van Waternet. Hij zal de heer W. Faber opvolgen per 1 januari 2018.

martien den blanken 2Stichting Waternet werkt in en rond Amsterdam aan schoon water en sterke dijken, namens de Gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Den Blanken is benoemd tot voorzitter van het stichtingsbestuur, door het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Amsterdam, en het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De benoeming is voor een periode van 4 jaar, tot 1 januari 2022.

Martien den Blanken (rechts op de foto) heeft veel kennis en ervaring in de watersector. Hij was oa. 10 jaar de algemeen directeur van drinkwaterbedrijf PWN, dat drinkwater levert in Noord-Holland. Ook heeft hij ervaring als bestuurslid van diverse organisaties.

Zie ook: Waternet | Nieuwe voorzitter stichtingsbestuur Waternet