Marjan Kreijns wordt de nieuwe directeur van The Green Village. Ze volgt Jaron Weishut op en begint 1 oktober.

Marjan Kreijns 180 vk Marjan KreijnsThe Green Village is een proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van de TU Delft. Het is een openluchtlaboratorium voor experimenten met nieuwe technologieën voor woon- en leefomgeving, met name gericht op het klimaatbestendig maken van steden. Zo is de proeftuin de Waterstraat onderdeel van The Green Village. 

Het openluchtlab, waarin samengewerkt wordt met bedrijven en onderzoekers in binnen- en buitenland, is tevens de lokatie voor de ontwikkeling van innovaties als Bluebloqs, een circulair systeem voor waterbeheer in de bestaande stad, LevelLog, een instrument om het waterniveau in peilbuizen te meten middels geluidsignalen en de Blue Battery, voor het duurzaam opslaan van energie in zout water.

Band versterken
TU Delft wil de komende jaren de band met externe stakeholders versterken, waarbij zo veel mogelijk aansluiting wordt gezocht met de onderzoeksgebieden van de universiteit. Ook streeft TU Delft naar een bredere financiële basis. 

Kreijns, al werkzaam bij TU Delft, moet daar als directeur invulling aan geven. Ze volgt Weishut op, die The Green Village in de afgelopen 4,5 jaar tot ontwikkeling heeft gebracht.

Ze zegt op de website van The Green Village: “Om Nederland klimaatbestendig te maken en de energietransitie en de circulaire economie een boost te geven, is het belangrijk om met slimme oplossingen te komen. The Green Village is bij uitstek dé plek waar dergelijke innovaties getest en gedemonstreerd kunnen worden.”