Marjan Kreijns wordt de nieuwe directeur van The Green Village. Ze volgt Jaron Weishut op en begint 1 oktober.

Marjan Kreijns 180 vk Marjan KreijnsThe Green Village is een proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van de TU Delft. Het is een openluchtlaboratorium voor experimenten met nieuwe technologieën voor woon- en leefomgeving, met name gericht op het klimaatbestendig maken van steden. Zo is de proeftuin de Waterstraat onderdeel van The Green Village. 

Het openluchtlab, waarin samengewerkt wordt met bedrijven en onderzoekers in binnen- en buitenland, is tevens de lokatie voor de ontwikkeling van innovaties als Bluebloqs, een circulair systeem voor waterbeheer in de bestaande stad, LevelLog, een instrument om het waterniveau in peilbuizen te meten middels geluidsignalen en de Blue Battery, voor het duurzaam opslaan van energie in zout water.

Band versterken
TU Delft wil de komende jaren de band met externe stakeholders versterken, waarbij zo veel mogelijk aansluiting wordt gezocht met de onderzoeksgebieden van de universiteit. Ook streeft TU Delft naar een bredere financiële basis. 

Kreijns, al werkzaam bij TU Delft, moet daar als directeur invulling aan geven. Ze volgt Weishut op, die The Green Village in de afgelopen 4,5 jaar tot ontwikkeling heeft gebracht.

Ze zegt op de website van The Green Village: “Om Nederland klimaatbestendig te maken en de energietransitie en de circulaire economie een boost te geven, is het belangrijk om met slimme oplossingen te komen. The Green Village is bij uitstek dé plek waar dergelijke innovaties getest en gedemonstreerd kunnen worden.”

 

Laatste reacties op onze artikelen

Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.
Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.
"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!