Mario Jacobs is voorgedragen als nieuwe dijkgraaf van waterschap Aa en Maas. Hij volgt per 23 april Lambert Verheijen op.

Mario Jacobs 180 vk Mario Jacobs Jacobs (48) is sinds 2014 wethouder in Tilburg. Zijn portefeuille bevat onder andere de thema's openbare ruimte en klimaatadaptatie, groen, natuur en landschap, slimme en duurzame mobiliteit, grondzaken en de Omgevingswet. 

De toekomstige dijkgraaf startte zijn loopbaan als ethicus bij de Nederlands Zorgfederatie. Aansluitend werkte hij op Nyenrode Business University, op het ministerie van Economische Zaken en als programmamanager Economie & Innovatie bij Nicis Institute. Voor zijn aantreden in Tilburg werkte hij als hoofd Economie & Cultuur bij de gemeente Helmond.

Verheijen kondigde in augustus aan dat hij er mee gaat stoppen. Hij begon in 2005 als dijkgraaf bij waterschap Aa en Maas en zit nu in zijn derde ambtstermijn.

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.