Mario Jacobs is begonnen als nieuwe dijkgraaf van waterschap Aa en Maas. Hij neemt de voorzittershamer over van Lambert Verheijen die eerder deze maand afscheid heeft genomen.

Mario Jacobs 180 vk Mario JacobsJacobs is gisteren door de Brabantse commissaris van de Koning Ina Adema geïnstalleerd. De nieuwe dijkgraaf van Aa en Maas realiseert zich dat er grote ‘wateropgaven’ liggen. “Deze kunnen we alleen het hoofd bieden als iedereen de mouwen opstroopt. Het waterschap, boeren, burgers, natuurorganisaties, we moeten allemaal aan de slag.”

Jacobs neemt veel bestuurlijke en ambtelijke ervaring mee naar het waterschap. Hij was sinds 2014 namens GroenLinks wethouder in Tilburg met in zijn portefeuille onder andere openbare ruimte en klimaatadaptatie, Omgevingswet, mobiliteit en groen, natuur en landschap.

Daarvoor werkte hij als hoofd economie & cultuur bij de gemeente Helmond. Ook was hij werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken en als programmamanager economie & innovatie bij Platform31.