Mario Jacobs is begonnen als nieuwe dijkgraaf van waterschap Aa en Maas. Hij neemt de voorzittershamer over van Lambert Verheijen die eerder deze maand afscheid heeft genomen.

Mario Jacobs 180 vk Mario JacobsJacobs is gisteren door de Brabantse commissaris van de Koning Ina Adema geïnstalleerd. De nieuwe dijkgraaf van Aa en Maas realiseert zich dat er grote ‘wateropgaven’ liggen. “Deze kunnen we alleen het hoofd bieden als iedereen de mouwen opstroopt. Het waterschap, boeren, burgers, natuurorganisaties, we moeten allemaal aan de slag.”

Jacobs neemt veel bestuurlijke en ambtelijke ervaring mee naar het waterschap. Hij was sinds 2014 namens GroenLinks wethouder in Tilburg met in zijn portefeuille onder andere openbare ruimte en klimaatadaptatie, Omgevingswet, mobiliteit en groen, natuur en landschap.

Daarvoor werkte hij als hoofd economie & cultuur bij de gemeente Helmond. Ook was hij werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken en als programmamanager economie & innovatie bij Platform31.

 

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.