Marijn Ornstein is geïnstalleerd als dijkgraaf van het waterschap Vallei en Veluwe. Ornstein volgt Tanja Klip-Martin op, die in december afscheid nam als dijkgraaf.

marijn ornstein 2Marijn OrnsteinDe plechtigheid had vrijdag plaats tijdens een bijzondere vergadering van het algemeen bestuur in het provinciehuis in Arnhem. Ornstein werd geïnstalleerd door de Commissaris van de Koning, John Berends. Loco-dijkgraaf Frans van der Maten droeg de voorzittershamer over.

Ornstein zei tijdens de installatie dat het waterschap aan toekomstige generaties verplicht is om met oplossingen te komen voor het klimaatprobleem: ‘Water, en daarmee het waterschap, speelt daarin een onmiskenbare sleutelrol. Daarom moet water verweven zijn in ieder plan wat raakt aan ruimtelijke ordening.’ 

Als dijkgraaf komt Ornstein in een voor haar onbekende wereld terecht. Ze was werkzaam bij Royal Schiphol Group. Van 2011 tot 2016 ontwikkelde zij het duurzaamheidsbeleid voor Schiphol. Daarnaast was ze voorzitter van het bestuur van VVD Amsterdam en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Pantar, de sociale werkvoorziening in Amsterdam. Ornstein begon haar carrière als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek.