Marieke Schouten is gekozen tot nieuwe voorzitter van de bestuurlijke tafel van Netwerk Water & Klimaat. Het netwerk is een samenwerkingsverband in de regio Utrecht Zuidwest met de inzet dat de regio zich klimaatbestendig ontwikkelt.

Marieke Schouten 180 vk Marieke SchoutenSchouten, die voormalig wethouder van de gemeente Houten Herman Geerdes opvolgt, is wethouder in Nieuwegein, een van de 14 gemeenten die participeren in het vorig jaar opgerichte netwerk. Dat wordt verder gevormd door Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, provincie Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht.

De Utrechtse regio Zuidwest is gevarieerd en strekt zich uit van de bossen op de Utrechtse Heuvelrug tot het veenweidegebied in het Groene Hart. Daar tussenin ligt het rivierengebied en stedelijke kernen. De water- en ruimtelijke adaptieve opgaven verschillen per landschapstype. “Dat is een uitdaging voor ons netwerk. We hebben allemaal dezelfde visie, willen bijvoorbeeld allemaal water vasthouden, maar hoe we dat doen verschilt per landschapstype”, stelt Schouten.

Het netwerk heeft bij de start een aantal speerpunten geformuleerd: klimaatbestendige wijkontwikkeling; groene, gezonde en compacte stad; bereikbaarheid en veiligheid; natuur, landschap en recreatie en een robuuste afvalwaterketen. Al snel werd een website voor inwoners gelanceerd: www.klimaatklaar.nl

De nieuwe voorzitter van het netwerk roept overheden, bedrijven en inwoners op bijdragen te leveren aan klimaatbestendige inrichting van de regio. “De veranderingen in het klimaat hebben effect op ons dagelijkse leven. Het netwerk verbindt ons in onze zoektocht naar oplossingen voor hitte, droogte, wateroverlast en overstroming”, aldus Schouten.

Laatste reacties op onze artikelen

10 jaar geleden heb ik voor het KNW op het AIWW de conclusie van het Young Scientists Workshop opgenomen en daar noemde ze het concept van gecontroleerde overstromingen: Happy Flooding.
Die Young Scientists staan nu aan de lat!
Bekijk 't hier terug: https://youtu.be/krMwpIT4b38
Mooi onderzoek. Met de hete zomers van nu is het fijn om vlakbij zwemwater te hebben en het water op de hoek van de straat ( in mijn geval) kan dan een enorme aantrekkingskracht hebben. Mooie aanvulling op het onderzoek, zou een vergelijking met nabijgelegen “ officiële zwemwaterlocaties” kunnen zijn: op welke punten scoren deze beter ( en waar minder) als zwemlocatie… , wat is de capaciteit … en hoe nabijgelegen zijn deze locaties.
Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.
Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!