secundair logo knw 1

Marieke Schouten is gekozen tot nieuwe voorzitter van de bestuurlijke tafel van Netwerk Water & Klimaat. Het netwerk is een samenwerkingsverband in de regio Utrecht Zuidwest met de inzet dat de regio zich klimaatbestendig ontwikkelt.

Marieke Schouten 180 vk Marieke SchoutenSchouten, die voormalig wethouder van de gemeente Houten Herman Geerdes opvolgt, is wethouder in Nieuwegein, een van de 14 gemeenten die participeren in het vorig jaar opgerichte netwerk. Dat wordt verder gevormd door Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, provincie Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht.

De Utrechtse regio Zuidwest is gevarieerd en strekt zich uit van de bossen op de Utrechtse Heuvelrug tot het veenweidegebied in het Groene Hart. Daar tussenin ligt het rivierengebied en stedelijke kernen. De water- en ruimtelijke adaptieve opgaven verschillen per landschapstype. “Dat is een uitdaging voor ons netwerk. We hebben allemaal dezelfde visie, willen bijvoorbeeld allemaal water vasthouden, maar hoe we dat doen verschilt per landschapstype”, stelt Schouten.

Het netwerk heeft bij de start een aantal speerpunten geformuleerd: klimaatbestendige wijkontwikkeling; groene, gezonde en compacte stad; bereikbaarheid en veiligheid; natuur, landschap en recreatie en een robuuste afvalwaterketen. Al snel werd een website voor inwoners gelanceerd: www.klimaatklaar.nl

De nieuwe voorzitter van het netwerk roept overheden, bedrijven en inwoners op bijdragen te leveren aan klimaatbestendige inrichting van de regio. “De veranderingen in het klimaat hebben effect op ons dagelijkse leven. Het netwerk verbindt ons in onze zoektocht naar oplossingen voor hitte, droogte, wateroverlast en overstroming”, aldus Schouten.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...