Marc Laeven (Water Natuurlijk) volgt Hennie Roorda op als heemraad van Waterschap Rivierenland. Laeven is sinds 2018 lid van het algemeen bestuur van het waterschap.

Marc Laeven 180 vk Marc LaevenLaeven studeerde Fysische Geografie aan de Universiteit Utrecht en Geohydrologie aan de Vrije Universiteit. Nadien was hij werkzaam in onderzoek, advisering en bij de overheid. Hij bekleedde managementfuncties bij Kiwa, Commissie voor de m.e.r., Sweco en de gemeente Eindhoven.

Met de benoeming van Laeven is het dagelijks bestuur van Rivierenland weer compleet. Roorda stopte met haar bestuurlijke werk bij het waterschap omdat ze als strategisch adviseur zeespiegelstijging en waterveiligheid aan de slag ging bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ook Henk Driessen (CDA) stopte als heemraad. Hij deed dat om gezondheidsredenen. Hij is opgevolgd door Esther Groenenberg.

MEER INFORMATIE
Wisseling van de wacht in bestuur Rivierenland: heemraden Driessen en Roorda stoppen

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.