Macinley Butson uit Australië is uitgeroepen tot winnaar van de Stockholm Junior Water Prize 2019. Kroonprinses Victoria van Zweden reikte de prijs uit in Stockholm tijdens de World Water Week.

Macinley Butson 180 vk Macinley ButsonButson kreeg de prijs voor de ontwikkeling van de zogeheten Sodis-sticker, waarmee nauwkeurig UV-blootstellingen kunnen worden gemeten ten behoeve van waterdesinfectie door zonne-energie.

Sodis staat voor Solar Disinfection en is een methode om water te zuiveren met alleen natuurlijk zonlicht. Sodis maakt gebruik van de UV-stralen in zonlicht waarmee schadelijke bacteriën, virussen en parasieten in het drinkwater worden gedood. Dat kan door water in een plastic fles bloot te stellen aan zonlicht.

De jury oordeelde dat de sticker voor iedereen te gebruiken is, wat aansluit bij het thema van de World Water Week: Water voor de Samenleving: iedereen inbegrepen. “Deze uitvinding is praktisch, klaar en wereldwijd inzetbaar. Het project toont ervaring en expertise van een toegewijde en creatieve jonge wetenschapper.”

 

Macinley Butson en prijs 900 Foto Jonas Borg

Complete shock
“Ik ben nog steeds in complete shock”, reageerde Butson. “Er zijn geen woorden om te beschrijven hoe ik me voel omdat ik niet kan verwerken wat er zojuist is gebeurd. Geweldige mensen hebben me dit jaar zoveel geïnspireerd en ik had dit resultaat nooit verwacht."

Diana Virgovicova uit het Verenigd Koninkrijk kreeg een Diploma of Excellence voor haar ontdekking van een nieuwe fotokatalysator om waterverontreiniging op te lossen. Met fotokatalyse wordt een chemische reactie versneld, waarmee in dit geval verontreinigde stoffen in water kunnen worden geëlimineerd. De jury zag veel potentie in ‘een veelbelovende toekomstig waterbehandeling’.

Uit Nederland deden Thomas Velders en Lucas Timmerman mee aan de wedstrijd in Zweden. Eerder dit jaar wonnen ze de Dutch Junior Water Prize met hun project over het verwijderen van microplastics uit water. Ze ontwikkelden een filtersysteem in de vorm van een banaan waarmee microplastics worden gevangen.

 

Laatste reacties op onze artikelen

Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.
Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.
"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!