Luzette Kroon, Jeroen Haan en Vincent Lokin gaan deel uitmaken van het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen. Rogier van der Sande is herkozen als voorzitter.

Een en ander kreeg zijn beslag in de ledenvergadering van vrijdag. Op de agenda stond onder meer de opvolging van Hein Pieper, Hetty Klavers en Toine Poppelaars. Zij stoppen met hun werk in het dagelijks bestuur van de Unie, omdat ze hun maximale zittingsduur hebben bereikt of deze binnenkort bereiken.

 

Bestuurders UvW breed

De ledenvergadering van de unie besloot om het voorzitterschap van Van der Sande, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland, te verlengen. Hij blijft nog 3 jaar voorzitter. 

Kroon, dijkgraaf van wetterskip Fryslân, krijgt in het dagelijks bestuur de portefeuille innovatie en internationaal, met daarin onder meer Dutch Water Authorities, het programma Blue Deal, Bureau Brussel en de overkoepelende innovatiethema’s.

Haan, dijkgraaf van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gaat zich bezighouden met de thema’s waterveiligheid, wegenbeheer, het Deltaprogramma en de samenwerking met Rijkswaterstaat. 

Lokin, heemraad van waterschap De Dommel, ontfermt zich over de portefeuille financiën en digitalisering. Dat betekent dat hij zich als dagelijks bestuurder richt op bedrijfsvergelijkingen, arbeidsvoorwaarden, de Omgevingswet, juridische zaken en personeelszaken.

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.