Ecoloog Louise Vet is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ze kreeg de onderscheiding gisteren bij haar afscheid als directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Minister Carola Schouten (landbouw) spelde haar de versierselen op.

Luoise Vet 180 vk Louise VetLouise Vet (65) is twintig jaar directeur geweest van het NIOO-KNAW. Zij wordt opgevolgd door Geert de Snoo, die vandaag is begonnen in zijn nieuwe functie. De Snoo was decaan van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en hoogleraar Conservation biology bij de Universiteit Leiden.

Ter gelegenheid van haar afscheid zei Wim van Saarloos, president van de KNAW, onder meer over Vet: “Het werk van Louise Vet is van onschatbare waarde geweest in deze tijd waarin enerzijds de biodiversiteit in ons land en wereldwijd verslechtert, maar waarin ook – en met dezelfde intensiteit – het besef groeit dat ecologie ons de sleutel kan bieden om de aarde leefbaar te houden. Met haar gedrevenheid, veelzijdigheid en onuitputtelijke uithoudingsvermogen heeft Vet een bepalende rol gespeeld in deze bewustwording.”

Natuur als basis
Op talloze manieren heeft Vet zich met succes ingezet voor de natuur als basis van een circulaire economie en om biodiversiteit te beschermen, schrijft het instituut in een persbericht. “Hierbij paste ze de nieuwe kennis van haar instituut toe: natuur herstel je door boven- en ondergrondse soorten en processen met elkaar te verbinden.”

In 2018 plaatste dagblad Trouw haar op de eerste plaats in de landelijke Duurzame Top 100.

Louise Vet heeft in tal van raden en adviescommissies zitting of zitting gehad. Zo is ze lid van de Commissie Remkes, voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en voorzitter van het bestuur van Urgenda. Eerder dit jaar was ze voorzitter van de jury van de Nederlandse Bouwprijs 2019. Het gezelschap van deskundigen koos de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld tot beste civiele kunstwerk.

Inspiratielezing
Vet zal zich de komende tijd nog breder als ambassadeur voor het maatschappelijk belang van de ecologie gaan inzetten. 
Haar werk wordt door het NIOO-KNAW blijvend geëerd met het instellen van de ’Louise Vet-inspiratielezing’, een origineel jaarlijks event over hoe de natuur inspireert tot duurzame innovatie. De eerste lezing staat gepland voor 2020, schrijft het instituut.

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!