Hans de Jong (65), oud-bestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ook andere waterschapbestuurders werden vandaag tijdens de lintjesregen onderscheiden, zoals oud-dijkgraaf Pieter Bos. 

Hans de Jong 180 vk aHans de JongDe Jong is vanaf 1994 bestuurlijk actief binnen het waterschap Salland, waterschap Groot Salland en waterschap Drents Overijsselse Delta. In maart 2019 eindigde het lidmaatschap van De Jong van het waterschapsbestuur. Eerder maakte hij bekend zich niet verkiesbaar te stellen voor een volgende bestuursperiode.

Zowel binnen het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur manifesteerde hij zich als ‘een gedreven bestuurder met een warm hart voor natuur en milieu’. Hij was onder meer waarnemend dijkgraaf. De Jong combineerde zijn werk bij het waterschap lange tijd met een reguliere baan in het onderwijs, als kaderdocent/programmanager bij Landstede.

3.060 mensen
De Jong was een van de 3.060 mensen die vandaag een lintje hebben gekregen, bijna 200 meer dan vorig jaar. De meesten, 3.049, kregen er een in de Orde van Oranje-Nassau en 11 mensen kregen die van de Orde van de Nederlandse Leeuw. Michael van Walt van Praag is benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is oprichter van de Unrepresented Nations & Peoples Organisation. 

De uitreiking van de onderscheidingen verliep door de coronacrisis anders dan gebruikelijk, vele van de gedecoreerden werden telefonisch op de hoogte gebracht. 

Pieter Bos (77) uit Paasloo is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was 12 jaar watergraaf/dijkgraaf bij achtereenvolgens de waterschappen IJsselland-Baakse Beek, Wold en Wieden, en De Waterlanden. In die functie gaf hij vorm aan de fusieprocessen, waarbij deze waterschappen opgingen in grotere waterschappen. Bij de fusie van het waterschap Reest en Wieden naar het nieuwe waterschap Drents-Overijsselse Delta was hij één van beide informateurs.

Pier Werksma
Pier Werksma (77) is ook geridderd. Door zijn inzet is het Stormpoldervloedbos als een van de weinige zoetwatergetijdengebieden behouden gebleven. De flora en fauna van het gebied zijn bijzonder. De ontwikkeling van het Stormpolderbos is een voorbeeld voor elders nieuw aan te leggen getijdennatuurgebieden.

Zoals plan ‘Deltadynamiek’ dat natuur- en stedelijke uitwerkingen bevat voor het gebied Dordrecht-Rotterdam. Een lopend grootschalig onderzoeks- en investeringsprogramma ‘Rivier als getijdenpark’ van de gemeente Rotterdam is schatplichtig aan het gedachtegoed van Pier Werksma.

Dijkwacht
André Klumpje uit IJsselmuiden kreeg de versierselen van de Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt voor zijn jarenlange inzet in de plaatselijke en provinciale politiek. Ook was hij actief als commandant dijkwacht bij het waterschap en is hij ambassadeur van het Nationaal Landschap IJsseldelta.

Herman Hulshof (66) uit Lochem werd eveneens benoemd tot Ridder. Hij was bestuurslid van het Waterschap Rijn en IJssel en aangewezen afgevaardigde van het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland. Als directeur in leerlooierij Koninklijke Hulshof’s Vereenigde Fabrieken B.V. in Lichtenvoorde zette hij zich in voor de realisering van de afvalwaterzuivering.

Lid
Helmer van der Wal (72) uit Scheemda, werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was van 1996 tot 2015 lid van het algemeen bestuur Waterschap Hunze en Aa’s.

Wim van den Oord vk 180 Wim van den OordWim van den Oord werd eveneens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was van 2000 tot 2017 vrijwilliger bij Waterschap Aa en Maas, waar hij rondleidingen verzorgde, onder meer voor scholen.

John Velterop (76) uit Rijssen kreeg de versierselen behorend bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In de jaren 2013 tot 2017 was hij lid van het regiobestuur van Water Natuurlijk evenals fractieondersteuner van Water Natuurlijk in het bestuur van Waterschap Vechtstromen.

Sjoerd Schoonhoven (77) uit Zuidwolde werd eveneens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 2000 tot 2019 was hij lid van het algemeen bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest.

Laatste reacties op onze artikelen

Ik ben van mening dat er wel degelijk een aantal geborgde zetels voor de landbouw moeten blijven.
De redenen dat ik dat vind zijn de volgende:
De landbouw heeft als sector veel belang bij een waterschapbeleid dat zich ook blijft toespitsen op een passend waterbeheer met kennis van de agrarische sector.
De belangen zijn groot, wat ook wel blijkt uit het feit dat deze vroeger mede vanuit de agrarische sector zijn opgebouwd om goede landbouw te kunnen ontwikkelen
Een voorbeeld: tegenover mijn bedrijf in Zwinderen is een waterbekken ontwikkeld om tijdens hevige neerslag water te bergen en achterliggend gebied te ontlasten.
Hierdoor moesten al jaren bestaande waterbronnen van agrariers die in de buurt lagen op laste van het waterschap ontmanteld worden en achterop percelen worden geplaatst. Dit geeft veel ellende(dwars door gewassen rijden om er te komen.)
De reden zou zijn dat het waterbekken zou opdrogen. Wie snapt het nog? Daarna heeft Staatsbosbeheer geclaimd dat dit gebied moeras is geworden, geheel tegen alle afspraken in. De gevolgen kunnen groot zijn, wanneer een waterschap dan geen tegengas kan/wil geven omdat de agrarische sector geen vaste stem meer heeft.
Bovendien is deze sector de grootste betaler van de schappen en de grootste wateropvanger.
Zo kan ik nog wel even doorgaan.
Deze sector verdient het niet om zo aan de kant gezet te worden. En ook al zijn boeren ook gewoon burgers van Nederland, met stemrecht, toch zijn geborgde zetels van groot belang.
Kennis van zaken en inbreng zijn zeer belangrijke zaken.
10 jaar geleden heb ik voor het KNW op het AIWW de conclusie van het Young Scientists Workshop opgenomen en daar noemde ze het concept van gecontroleerde overstromingen: Happy Flooding.
Die Young Scientists staan nu aan de lat!
Bekijk 't hier terug: https://youtu.be/krMwpIT4b38
Mooi onderzoek. Met de hete zomers van nu is het fijn om vlakbij zwemwater te hebben en het water op de hoek van de straat ( in mijn geval) kan dan een enorme aantrekkingskracht hebben. Mooie aanvulling op het onderzoek, zou een vergelijking met nabijgelegen “ officiële zwemwaterlocaties” kunnen zijn: op welke punten scoren deze beter ( en waar minder) als zwemlocatie… , wat is de capaciteit … en hoe nabijgelegen zijn deze locaties.
Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!