secundair logo knw 1

Hans de Jong (65), oud-bestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ook andere waterschapbestuurders werden vandaag tijdens de lintjesregen onderscheiden, zoals oud-dijkgraaf Pieter Bos. 

Hans de Jong 180 vk aHans de JongDe Jong is vanaf 1994 bestuurlijk actief binnen het waterschap Salland, waterschap Groot Salland en waterschap Drents Overijsselse Delta. In maart 2019 eindigde het lidmaatschap van De Jong van het waterschapsbestuur. Eerder maakte hij bekend zich niet verkiesbaar te stellen voor een volgende bestuursperiode.

Zowel binnen het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur manifesteerde hij zich als ‘een gedreven bestuurder met een warm hart voor natuur en milieu’. Hij was onder meer waarnemend dijkgraaf. De Jong combineerde zijn werk bij het waterschap lange tijd met een reguliere baan in het onderwijs, als kaderdocent/programmanager bij Landstede.

3.060 mensen
De Jong was een van de 3.060 mensen die vandaag een lintje hebben gekregen, bijna 200 meer dan vorig jaar. De meesten, 3.049, kregen er een in de Orde van Oranje-Nassau en 11 mensen kregen die van de Orde van de Nederlandse Leeuw. Michael van Walt van Praag is benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is oprichter van de Unrepresented Nations & Peoples Organisation. 

De uitreiking van de onderscheidingen verliep door de coronacrisis anders dan gebruikelijk, vele van de gedecoreerden werden telefonisch op de hoogte gebracht. 

Pieter Bos (77) uit Paasloo is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was 12 jaar watergraaf/dijkgraaf bij achtereenvolgens de waterschappen IJsselland-Baakse Beek, Wold en Wieden, en De Waterlanden. In die functie gaf hij vorm aan de fusieprocessen, waarbij deze waterschappen opgingen in grotere waterschappen. Bij de fusie van het waterschap Reest en Wieden naar het nieuwe waterschap Drents-Overijsselse Delta was hij één van beide informateurs.

Pier Werksma
Pier Werksma (77) is ook geridderd. Door zijn inzet is het Stormpoldervloedbos als een van de weinige zoetwatergetijdengebieden behouden gebleven. De flora en fauna van het gebied zijn bijzonder. De ontwikkeling van het Stormpolderbos is een voorbeeld voor elders nieuw aan te leggen getijdennatuurgebieden.

Zoals plan ‘Deltadynamiek’ dat natuur- en stedelijke uitwerkingen bevat voor het gebied Dordrecht-Rotterdam. Een lopend grootschalig onderzoeks- en investeringsprogramma ‘Rivier als getijdenpark’ van de gemeente Rotterdam is schatplichtig aan het gedachtegoed van Pier Werksma.

Dijkwacht
André Klumpje uit IJsselmuiden kreeg de versierselen van de Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt voor zijn jarenlange inzet in de plaatselijke en provinciale politiek. Ook was hij actief als commandant dijkwacht bij het waterschap en is hij ambassadeur van het Nationaal Landschap IJsseldelta.

Herman Hulshof (66) uit Lochem werd eveneens benoemd tot Ridder. Hij was bestuurslid van het Waterschap Rijn en IJssel en aangewezen afgevaardigde van het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland. Als directeur in leerlooierij Koninklijke Hulshof’s Vereenigde Fabrieken B.V. in Lichtenvoorde zette hij zich in voor de realisering van de afvalwaterzuivering.

Lid
Helmer van der Wal (72) uit Scheemda, werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was van 1996 tot 2015 lid van het algemeen bestuur Waterschap Hunze en Aa’s.

Wim van den Oord vk 180 Wim van den OordWim van den Oord werd eveneens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was van 2000 tot 2017 vrijwilliger bij Waterschap Aa en Maas, waar hij rondleidingen verzorgde, onder meer voor scholen.

John Velterop (76) uit Rijssen kreeg de versierselen behorend bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In de jaren 2013 tot 2017 was hij lid van het regiobestuur van Water Natuurlijk evenals fractieondersteuner van Water Natuurlijk in het bestuur van Waterschap Vechtstromen.

Sjoerd Schoonhoven (77) uit Zuidwolde werd eveneens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 2000 tot 2019 was hij lid van het algemeen bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.