Kees Stam, voormalig portefeuillehouder waterveiligheid bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), heeft de onderscheiding Pro Flora et Securitate in ontvangst genomen. De prijs is HHNK ten deel gevallen voor het beheer van De Hondsbossche Duinen. 

Kees Stam 180 vk Kees StamDe prijs werd gisteren uitgereikt door watergraaf Erik de Ridder van Waterschap De Dommel.

De 'prijs' is een initiatief van Deltacommissaris Peter Glas, oud-voorzitter van de Unie van Waterschappen en voormalig watergraaf van Waterschap De Dommel. Glas wil met de prijs beheerders stimuleren dijken te bekleden met een bloemrijke vegetatie.

De Ridder roemde het innovatieve maaibeleid van HHNK, dat als eerste waterschap het zogeheten Sinusbeheer toepast. Dat is een maaimethode die werkt met slingerende maaipaden. Hierdoor krijgen meer planten gelegenheid zich te wortelen, ontstaat een grotere soortenvariatie en een betere insectenhabitat. 

De Ridder: "Het is onze taak als waterschappen om biodiversiteit hoger op de agenda te krijgen. Zeker in een tijd van toenemende insectensterfte. Het sinusbeheer van HHNK is een voorbeeld van hoe maaibeleid bijdraagt aan meer biodiversiteit."

Stam over de onderscheiding: "De Hondsbossche Duinen laten zien dat we als HHNK zowel veiligheid als biodiversiteit hoog in het vaandel hebben staan. Een stevige en veilige dijk is het voornaamste uitgangspunt voor het dijkbeheer. Hoe meer plantensoorten er op een dijk groeien, des te steviger is de graszode."

Bovendien, aldus Stam, draagt een bloemrijke vegetatie 'enorm bij' aan de biodiversiteit en beleving van het landschap.