PERSONALIA - Kees Jan de Vet benoemd tot dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta voor een periode van zes jaar.

Kees Jan de Vet 180Kees Jan de Vet: "Het voelt als thuiskomen in de tijd. Ik ben geboren en getogen in dit deel van Brabant en het voelt goed om weer terug te zijn. Tegelijkertijd wordt het een uitdagende tijd met het klimaatvraagstuk als urgent maatschappelijk vraagstuk dat op ons af komt; op overheden, rijk, waterschappen, provincies en gemeenten, op bedrijven, maatschappelijke organisaties en vooral op onze inwoners. Waterschappen worden door hun jarenlange ervaring en deskundigheid bij het klimaatvraagstuk relevanter dan ooit te voren. Samen met de andere overheden en maatschappelijke partners in Midden- en West-Brabant wil ik inzichten regionaal bundelen en tot concrete stappen komen.”

Kees Jan de Vet is de opvolger van Carla Moonen die per 1 maart 2017 een nieuwe baan heeft aanvaard bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Carla was dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta sinds 2013. Huub Hieltjes was de afgelopen maanden waarnemend dijkgraaf.

Als (waarnemend) burgemeester en directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft Kees Jan de Vet veel bestuurlijke ervaring en was hij betrokken bij oa. de totstandkoming van het Bestuursakkoord Water 2011, het Deltaprogramma, de nieuwe Omgevingswet en het SER energieakkoord.

De nieuwe dijkgraaf wordt voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur en is het boegbeeld van het waterschap. Waterschap Brabantse Delta zorgt voor droge voeten, schoon en voldoende water in Midden- en West-Brabant. Een gebied van meer dan 170.000 hectare waarin 21 gemeenten liggen en ruim 800.000 mensen wonen.

Lees verder www.brabantsedelta.nl - nieuwe dijkgraaf

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi onderzoek. Met de hete zomers van nu is het fijn om vlakbij zwemwater te hebben en het water op de hoek van de straat ( in mijn geval) kan dan een enorme aantrekkingskracht hebben. Mooie aanvulling op het onderzoek, zou een vergelijking met nabijgelegen “ officiële zwemwaterlocaties” kunnen zijn: op welke punten scoren deze beter ( en waar minder) als zwemlocatie… , wat is de capaciteit … en hoe nabijgelegen zijn deze locaties.
Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.
Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.
"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!