PERSONALIA - Kees Jan de Vet benoemd tot dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta voor een periode van zes jaar.

Kees Jan de Vet 180Kees Jan de Vet: "Het voelt als thuiskomen in de tijd. Ik ben geboren en getogen in dit deel van Brabant en het voelt goed om weer terug te zijn. Tegelijkertijd wordt het een uitdagende tijd met het klimaatvraagstuk als urgent maatschappelijk vraagstuk dat op ons af komt; op overheden, rijk, waterschappen, provincies en gemeenten, op bedrijven, maatschappelijke organisaties en vooral op onze inwoners. Waterschappen worden door hun jarenlange ervaring en deskundigheid bij het klimaatvraagstuk relevanter dan ooit te voren. Samen met de andere overheden en maatschappelijke partners in Midden- en West-Brabant wil ik inzichten regionaal bundelen en tot concrete stappen komen.”

Kees Jan de Vet is de opvolger van Carla Moonen die per 1 maart 2017 een nieuwe baan heeft aanvaard bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Carla was dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta sinds 2013. Huub Hieltjes was de afgelopen maanden waarnemend dijkgraaf.

Als (waarnemend) burgemeester en directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft Kees Jan de Vet veel bestuurlijke ervaring en was hij betrokken bij oa. de totstandkoming van het Bestuursakkoord Water 2011, het Deltaprogramma, de nieuwe Omgevingswet en het SER energieakkoord.

De nieuwe dijkgraaf wordt voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur en is het boegbeeld van het waterschap. Waterschap Brabantse Delta zorgt voor droge voeten, schoon en voldoende water in Midden- en West-Brabant. Een gebied van meer dan 170.000 hectare waarin 21 gemeenten liggen en ruim 800.000 mensen wonen.

Lees verder www.brabantsedelta.nl - nieuwe dijkgraaf

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.