De Waddenacademie heeft prof. dr. Kees Bastmeijer benoemd als nieuw directielid. Hij zal de portefeuille Natuur en Recht op zich nemen.

kees Bastmeijer nieuw directielid Waddenacademie 180Kees BastmeijerDe benoeming van Kees Bastmeijer gaat in per 1 januari 2020 en is voor een periode van vijf jaar. Bastmeijer volgt Pier Vellinga op. Vellinga was vanaf oktober 2014 lid van de Waddenacademie met de portefeuille Klimaat en Water.

Bastmeijer (Zutphen, 1966) promoveerde in 2002 aan de Tilburg University op het proefschrift The Antarctic Environmental Protocol and Its Domestic Legal Implementation. Hij bleef na zijn promotie verbonden aan de Tilburgse universiteit, eerst als senior-onderzoeker en vanaf 2009 als hoogleraar Natuurbescherming en Waterrecht.

Zijn onderzoek en publicaties richten zich vooral op de rol van het recht bij het beschermen van natuur. Naast zijn wetenschappelijke werkzaamheden vervult Bastmeijer verschillende maatschappelijke functies, waaronder die van arbiter bij het Permanent Hof van Arbitrage onder het Milieuprotocol van het Antarctica Verdrag.