Jan van Oorschot is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg vandaag uit handen van burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen de versierselen opgespeld.

Jan van Oorschot 180 vk Jan van Oorschot Van Oorschot (60) is lid van het algemeen bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta en secretaris-penningmeester in het landelijk bestuur van de Algemene Waterschapspartij (AWP). De jurist maakt al vanaf 2009 deel uit van het landelijk AWP-bestuur.

"Zijn kennis van wetten en regels, zoals de Waterwet en de Waterschapswet, heeft de AWP geholpen om gefundeerde standpunten in te kunnen nemen", schrijft de partij.  

Van Oorschot maakt zich ook op andere terreinen in het publieke domein verdienstelijk. Zo maakt hij al meer dan 10 jaar deel uit van het bestuur van het wielerevenement Ronde van Drenthe.

“Van Oorschot is de stabiele factor en stuwende kracht die zelf niet snel op de voorgrond treedt”, zei Loohuis bij de uitreiking.