Jan Bonjer gaat vandaag aan de slag als dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta. Door de coronacrisis is de officiële beëdiging uitgesteld.

Jan Bonjer 180 vk aJan BonjerBonjer werd op 15 januari unaniem voorgedragen door het algemeen bestuur van het waterschap. Hij zou 1 april beginnen, maar dat is 1 mei geworden. De procedure voor het Koninklijk Besluit is doorlopen. 

De officiële beëdiging door de Commissaris van de Koning Jaap Smit wordt later gepland als de beperkende maatregelen als gevolg van de coronacrisis dat toelaten. Dan is er ook gelegenheid om afscheid te nemen van Gerard Doornbos, die als waarnemend dijkgraaf ruim een jaar leiding gaf aan het waterschap als vervanger van de opgestapte Ingrid de Bondt. 

Tot 1 april 2020 was Jan Bonjer hoofdredacteur van het Financieele Dagblad en daarvoor achtereenvolgens van het Dagblad van het Noorden en het Algemeen Dagblad.

 

MEER INFORMATIE
Jan Bonjer wordt nieuwe dijkgraaf van Hollandse Delta

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.