Jaime de Bourbon de Parme is sinds 1 augustus 2021 de nieuwe klimaatgezant en zet zich namens de rijksoverheid wereldwijd in voor het maken van afspraken over klimaatactie.

jaime de bourbon de parme 180 vk Jaime de Bourbon de Parme De Bourbon de Parme was eerder grondstoffengezant, waarin hij zich met name richtte op transparantie van grondstoffenketens. Als klimaatgezant zet hij zich in om wereldwijd de klimaatambities te verhogen en gezamenlijke oplossingen te vinden.

“In Groenland, waar ik een bijeenkomst van de Arctic Council bezocht, werd ik geraakt door de zichtbare versnelling van de opwarming van de aarde. Sindsdien voel ik mij geroepen om klimaat voorop te stellen”, zegt De Bourbon de Parme op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is zijn uitvalbasis en hij werkt nauw samen met de departementen Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en Financiën.

 

MEER INFORMATIE
Drijfveren van de nieuwe klimaatgezant: ‘Ik werd geraakt in Groenland’