Jackie King heeft de Stockholm Water Prize 2019 in ontvangst genomen. Ze krijgt de prijs voor haar baanbrekende onderzoek naar het rivierbeheer wereldwijd. Met haar werk vergroot ze het bewustzijn over de waarde van rivieren voor miljoenen mensen.

Jackie King vk 180. Jackie King King kreeg de prijs in Stockholm uitgereikt door koning Carl Gustaf van Zweden. Hij prees de wetenschapper uit Zuid-Afrika voor haar onderzoek naar rivierecosystemen en de invloed van gezonde rivieren op mensen en sociale structuren. “Dit is een belangrijke bijdrage aan een van de grote mondiale waterproblemen van onze tijd.”

Aquatisch ecoloog King staat wereldwijd hoog aangeschreven in de wetenschap en bij waterbeheerders. Ze was bijna vier decennia verbonden aan de Universiteit van Kaapstad als onderzoeker, docent en supervisor van postdoctorale studenten. Ze ontwikkelde als onderzoeker met anderen modellen om de ecologische en sociale implicaties van dammen en ontwatering van rivieren aan te tonen.

Jack King ontvange prijs 900

Erkenning
Bij het ontvangen van de award zei King dat de prijs de Afrikaanse wetenschap onder de aandacht brengt. “Dit is een erkenning voor alle Afrikaanse wetenschappers. Ze staan ​​vanavond bij me omdat niemand van ons alleen werkt.”

Torgny Holmgren, directeur van SIWI dat samen met de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen de prijs toekent, benadrukte het belang van het werk van de onderzoekers die de Stockholm Water Prize 2019 winnen.

Dankzij de nieuwe inzichten van King kunnen overheden betere en meer afgewogen keuzes maken over hoe ze verder gaan met de ontwikkeling van hun watervoorraden, stelde Holmgren. "Het onderzoek van Dr. King biedt de besluitvormers de mogelijkheid om de voordelen en kosten van het beheer van riviersystemen te overwegen.”

Prestigieuze waterprijs
De Stockholm Water Prize wordt sinds 1991 jaarlijks uitgereikt en geldt als 's werelds meest prestigieuze waterprijs. Vorig jaar ontving Mark van Loosdrecht, hoogleraar Environmental Biotechnology aan de TU Delft, de prijs samen met de Amerikaan Bruce Rittmann, hoogleraar Environmental Engineering. Zij kregen de prijs voor hun revolutionaire op microbiologie gebaseerde technologieën voor water- en afvalwaterzuivering.

 

MEER IN FORMATIE
Website Jackie King

H2O Premium: Mark van Loosdrecht gelauwerd: ‘Hij bewijst dat één mens het verschil kan maken’

Laatste reacties op onze artikelen

Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.
Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.
"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!