Jackie King heeft de Stockholm Water Prize 2019 in ontvangst genomen. Ze krijgt de prijs voor haar baanbrekende onderzoek naar het rivierbeheer wereldwijd. Met haar werk vergroot ze het bewustzijn over de waarde van rivieren voor miljoenen mensen.

Jackie King vk 180. Jackie King King kreeg de prijs in Stockholm uitgereikt door koning Carl Gustaf van Zweden. Hij prees de wetenschapper uit Zuid-Afrika voor haar onderzoek naar rivierecosystemen en de invloed van gezonde rivieren op mensen en sociale structuren. “Dit is een belangrijke bijdrage aan een van de grote mondiale waterproblemen van onze tijd.”

Aquatisch ecoloog King staat wereldwijd hoog aangeschreven in de wetenschap en bij waterbeheerders. Ze was bijna vier decennia verbonden aan de Universiteit van Kaapstad als onderzoeker, docent en supervisor van postdoctorale studenten. Ze ontwikkelde als onderzoeker met anderen modellen om de ecologische en sociale implicaties van dammen en ontwatering van rivieren aan te tonen.

Jack King ontvange prijs 900

Erkenning
Bij het ontvangen van de award zei King dat de prijs de Afrikaanse wetenschap onder de aandacht brengt. “Dit is een erkenning voor alle Afrikaanse wetenschappers. Ze staan ​​vanavond bij me omdat niemand van ons alleen werkt.”

Torgny Holmgren, directeur van SIWI dat samen met de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen de prijs toekent, benadrukte het belang van het werk van de onderzoekers die de Stockholm Water Prize 2019 winnen.

Dankzij de nieuwe inzichten van King kunnen overheden betere en meer afgewogen keuzes maken over hoe ze verder gaan met de ontwikkeling van hun watervoorraden, stelde Holmgren. "Het onderzoek van Dr. King biedt de besluitvormers de mogelijkheid om de voordelen en kosten van het beheer van riviersystemen te overwegen.”

Prestigieuze waterprijs
De Stockholm Water Prize wordt sinds 1991 jaarlijks uitgereikt en geldt als 's werelds meest prestigieuze waterprijs. Vorig jaar ontving Mark van Loosdrecht, hoogleraar Environmental Biotechnology aan de TU Delft, de prijs samen met de Amerikaan Bruce Rittmann, hoogleraar Environmental Engineering. Zij kregen de prijs voor hun revolutionaire op microbiologie gebaseerde technologieën voor water- en afvalwaterzuivering.

 

MEER IN FORMATIE
Website Jackie King

H2O Premium: Mark van Loosdrecht gelauwerd: ‘Hij bewijst dat één mens het verschil kan maken’

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!